Alliance Laundry Systems Mở Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Mới tại Thượng Hải nhằm Phát triển Ngành giặt ủi Thương mại ở Trung Quốc

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc – (Ngày 26 tháng 4 năm 2016) – Hôm nay, Alliance Laundry Systems, nhà cung cấp thiết bị giặt ủi thương mại hàng đầu thế giới khẳng định lại cam kết của mình với Trung Quốc...

Lễ khai trương trung tâm dịch vụ khách hàng tại Dubai

Alliance Laundry Systems, nhà cung cấp thiết bị giặt ủi thương mại hàng đầu thế giới, đã chào đón khách mời đến với lễ khai trương chính thức của trung tâm dịch vụ khách hàng mới tại Dubai vào...